Kuriame spausdintinių ir elektroninių leidinių dizainą. Norint sukurti patrauklų ir kokybišką dizainą skrajutei, knygai, bukletui ar katalogui, reikia atsižvelgti į įmonės naudojamą firminį stilių, grafiką ir šrifto sprendimus. Taip pat svarbu žinoti spaudos specifiką, spalvų suderinamumą ir informacijos pateikimą. Pagal Jūsų pateiktą informaciją, profesionaliai maketuojame ir paruošiame skrajutes, bukletus, knygas ir katalogus.

Bendradarbiaujame su spaustuvėmis, todėl Jums visada pasiūlysime palankiausias spausdinimo kainas, o leidinius pristatysime tiesiai į ofisą.

Į ką skirstomi leidiniai ir kokios yra jų rūšys?

Visi leidiniai skirstomi į tris grupes:
- knyginiai;
- žurnaliniai;
- lakštiniai.

Knyginiu leidiniu vadinamas, bet kurio formato bloko pavidalo nugarėlėje sutvirtintas leidinys.
Žurnaliniu leidiniu vadinamas nustatyto formato ir išeinantis periodiškai bloko pavidalo nugarėlėje sutvirtintas leidinys.
Lakštinis leidinys susideda iš vieno ar kelių bet kokio formato spausdinto popieriaus lapų be sutvirtinimo. Tai laikraščiai, plakatai, bukletai, žemėlapiai ir komplektiniai leidiniai.
Laikraščiams būdingas pastovus formatas ir periodiškumas, plakatams – spausdinimas iš vienos pusės. Jie gali būti ir kelių lapų.
Bukletas – tai lakštinis leidinys iš vieno lapo, sulankstyto bet kokiu būdu dviem ir daugiau lenkimais.
Kartografinis leidinys – tai žemėlapių rinkinys.
Komplektinis leidinys – tai leidinys, turintis vieną tikslą, vieną tematiką ir esantis aplanke ar (popierinio aplanko) voke.
Pagal periodiškumą ir struktūrą neperiodiniai leidiniai skirstomi i lapelius, brošiūras ir knygas.
Skrajutė – nesutvirtintas neperiodinis leidinys.
Brošiūra – neperiodinis leidinys nuo 4 iki 48 psl. apimties.
Knyga – neperiodinis leidinys virš 48 psl. apimties.